WAT IS GESTALTWERK
WAT IS GESTALTWERK

Gestalt gaat uit van al de gevoelens, gedachten en gedrag die de mens in het "hier en nu" ervaart en waar hij zich bewust van is. In gestaltwerk ga je ervaren waar je jezelf in te kort doet of tegenhoudt. Ook kun je je bewust worden van niet verwerkte pijn, verdriet of kwaadheid. Ik geloof in het zelfhelend vermogen van mensen. Als gestalttherapeut begeleid ik mijn cliënten in hun werkproces door hen te laten oefenen, experimenteren, bewegen, ervaren, praten, dansen en spelen. Door middel van gestaltwerk kun je deze niet afgemaakte ervaringen afronden en nieuwe oplossingen vinden om er anders mee om te gaan. Door zelf uit te vinden hoe je wilt veranderen en het lukt, dan krijg je meer vertrouwen in jezelf. Het maakt je een levendiger en vrijer mens. Lichaamswerk, is bezig zijn met je lichaam door middel van eenvoudige lichaamsoefeningen. Tijdens dit oefenen speur je in je lijf en leer je zo de signalen van je lichaam beter te verstaan. De lichaamsoefeningen zijn:
    • Inspannings- en ontspanningsoefeningen uit de bio-energetica, emotioneel lichaamswerk (emoties, expressie, aanraken, stoeien, enz.)
    • "hier en nu-" en grondvest-oefeningen uit de gestaltherapie
Door combinatie van deze oefeningen vergroot je je lichaamsbewustzijn en het maakt je levendiger en directer.


home page
GESTALT- en LICHAAMSWERKGROEP
ZEN MEDITATIE
FAMILIE OPSTELLINGEN
LICHAAMSWERKGROEP
INDIVIDUELE of RELATIETHERAPIE
ALGEMENE INFORMATIE
OVER MEZELF